|

Dẽ cổ xám (Calidris alba)

Dẽ cổ xám
Dẽ cổ xám

(Calidris alba)
Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24746

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24745

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24744

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24743

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24742

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24741

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24740

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24739

Dẽ cổ xám

Dẽ cổ xám
Ảnh
#24738
 
Dẽ cổ xám
Ảnh
#24766
 
Dẽ cổ xám
Ảnh
#24765
 
Dẽ cổ xám
Ảnh
#24764
 
Dẽ cổ xám
Ảnh
#24763


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites Links: Ảnh | Naturephoto |