|

Dẻ gai châu Âu (Fagus sylvatica)

Dẻ gai châu Âu
Dẻ gai châu Âu

(Fagus sylvatica)
Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27010

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27006

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27005

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27004

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27003

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27002

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27001

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#27000

Dẻ gai châu Âu

Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#29209
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#29208
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#29207
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#25909
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#25255
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#25254
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#19986
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#19985
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#19984
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#19983
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#16759
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13645
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13643
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13642
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13641
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13640
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13639
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#13638
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#1619
 
Dẻ gai châu Âu
Ảnh
#1582


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |