Земноводни (Amphibia)

Алпийски тритон

Голям гребенест тритон

Голяма водна жаба

Горска жаба

Дъждовник

Дървесница

Жълтокоремна бумка

Зелена водна жаба

Зелена крастава жаба

Кафява крастава жаба

Малък гребенест тритон

Обикновена чесновница

Планинска жаба

Червенокоремна бумка

Червеноока дървесна жабаЗемноводни Фотография, Снимки

Земноводни
Земноводни
  • Ако се интересувате от издателства или рекламни използвате изображения, моля свържете се директно с автора.
  • Снимки на тези сайтове могат да служат за безплатно гледане, като учебни помагала за училищни екскурзии, да се опознават и да определя красотата на нашата природа, или да предаде посланието за собствената си под формата на електронна картичка.


За да видите препоръча цял екран - ключов F11.