עופות (Aves)

אגמית מצויה

אדום החזה

אדרית שחורת כיפה

אווז אפור

אווז הצפון

אווז לבן-מצח

אוח השלג

אוח מצוי

אורג מסכה אפריקני

אורובו שחור

איה מצויצת

איית צרעים

אלבטרוס גלאפגוס

אנפה אפורה

אנפה מסורטטת גדולה

אנפית בקר

אנפית מנגרובים

אנפת לילה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 «   »  »|


עופות תצלומים, תמונות

עופות
עופות אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.


כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה