|

Vịt mỏ thìa (Anas clypeata)

Vịt mỏ thìa
Vịt mỏ thìa

(Anas clypeata)
Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29708

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29707

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29706

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29228

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29227

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29226

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29681

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29679

Vịt mỏ thìa

Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29231
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#29230
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#23511
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#23510
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#23509
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#22137
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#20564
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#20563
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#20562
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9706
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9705
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9704
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9703
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9702
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9701
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9700
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9699
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9698
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9697
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#9696
 
Vịt mỏ thìa
Ảnh
#4097


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites Links: Ảnh | Naturephoto |